SOURI

G Floor

SOURI มีจุดเริ่มตน้จากความชอบในการทำขนมและความหลงใหลในศิลปะโดยขนมทุกชิ้นล้วนผ่านการคิดและออกแบบมาอย่างสร้างสรรคร์วมถึงการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความใส่ใจอย่างที่เราตั้งใจและมีรอยยิ้มทุกคร้ังที่ได้ทานขนมของเรา ดังเช่น ความหมายของชื่อร้าน ซึ่งดัดแปลงมาจาภาษาฝรั่งเศส ‘’souri(re)’’  ซึ่งแปลว่า รอยยิ้ม และสโลแกนของร้านว่า

‘’your smile is our favorite’’

 

Facebook : SOURI

Instagram : souri.bkk

Booking