Gourmet market

G - 1st Floor

ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คุ้นเคยกับการมอบความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดี สดใหม่จากทุกมุมโลก และ หลากหลายวัฒนธรรม

EXPLORE MORE

UOB LIVE

BEACH CLUB

IKEA

EM YARD

EM MARKET

EM WONDER

EM INNOVATION