SPORT & OUTDOOR

1st Floor

ก่อนที่จะออกไปผจญภัยกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลุยทุกรูปแบบอย่างครบถ้วน ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องแต่งกาย ที่จำเป็นและทันสมัย เทคโนโลยีก้าวหน้า รวบรวมมาให้ใช้ในทุกสถานการณ์ แล้วคุณจะพบว่าทุกกิจกรรมไม่ว่าจะทั้งการเล่นกีฬา การแคมป์ปิ้ง หรือ ไม่ว่าจะกิจกรรมกลางแจ้งหรือในร่มแบบไหน ก็สามารถสนุกสนานในรูปแบบที่ต้องการได้ทั้งหมด

Camp Studio

SPORT & OUTDOOR

1st Floor

Gori Outdoor

SPORT & OUTDOOR

1 Floor

adidas Originals

SPORT & OUTDOOR

1 Floor

Foot Locker

SPORT & OUTDOOR

1 Floor

Technogym

SPORT & OUTDOOR

2nd Floor

EXPLORE MORE

UOB LIVE

BEACH CLUB

IKEA

EM YARD

EM MARKET

EM WONDER

EM INNOVATION