EM INNOVATION

2nd Floor

มั่นใจกับการอยู่แถวหน้าสุดของการได้เห็นนวัตกรรมและการได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอนาคตที่ก้าวไปข้างหน้าที่ เอ็ม อินโนเวชั่น ที่รวมไว้ซึ่งความทันสมัยและความมีระดับทั้งด้าน โลกแห่งยานยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก การสื่อสาร การเงิน และ เกมมิ่ง เพื่อความสุขและความสะดวกที่สุดสำหรับชีวิตประจำวันของตัวคุณ

EXPLORE MORE

UOB LIVE

BEACH CLUB

IKEA

EM YARD

EM MARKET

EM WONDER

EM INNOVATION