Luggaw

G Floor

ลูกก๊อ นำผลไม้นานาชนิดส่งตรงจากสวนเกษตกรไทยและต่างประเทศเพื่อนำมาทำเป็นเมนูผลไม้ที่แปลกใหม่
หลากหลายรูปแบบแต่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งน้ำผลไม้แยกกาก ปั่นและยำผลไม้ที่มีทีเด็ดคือน้ำจิ้ม รวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาล
เหมาะสำหรับคนรักผลไม้และมือใหม่หัดทานผลไม้

Booking