Mediums

1st Floor

Mediums ที่ THE EMSPHERE จะเป็นสาขาในเมืองแห่งแรกที่เปิดให้บริการร่วมกับร้าน VE/LA ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อและสนุกสนานไปกับการค้นพบอุปกรณ์ศิลปะ เครื่องเขียน ของใช้ในบ้าน รวมถึงเครื่องหอมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างแปลกใหม่แต่ลงตัว

Booking