MEDILEEN

1st Floor

Medileen มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาเภสัชและเวชสำอางเชิงนวัตกรรม ด้วยการค้นคว้า วิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ผิวหนัง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาตร์ชะลอวัยจากไทยและอเมริกา เพื่อสูตรและกรรมวิธีการผลิตลับเฉพาะของเมดิลีน รวมถึงนำเข้าส่วนผสมที่ได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกาผ่านการความร่วมมือกับ Dr. Ben Johnson แพทย์ผิวหนังชื่อดัง และ Dr. Hannah Sivak แพทย์ด้านอณูชีววิทยาจากสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้ทำให้เมดิลีนภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมทั้งโภชนาเภสัชและเวชสำอางแก่ผู้บริโภค

Booking