RUN FOR DAD FAMILY FUN RUN 2023

5 DEC 2023

SHARE


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรม RUN FOR DAD FAMILY FUN RUN 2023 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ภายในอุทยานเบญจสิริ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังสร้างสุขภาพที่ดี มอบความสุขให้กับสังคมชาวสุขุมวิท และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

#EMDISTRICT
#EMSPHERE
#EMPORIUM
#EMQUARTIER